— Najbliższe wydarzenie —

31

08

2016

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3596.87PLN
+ 5.50%

Getin Noble Bank (GNB)

0.43PLN
0.00% 17:00