— Najbliższe wydarzenie —

14

11

2016

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

4044.43PLN
+ 18.63%

Getin Noble Bank (GNB)

0.46PLN
-2.13% 17:00