— Najbliższe wydarzenie —

31

08

2016

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3851.98PLN
+ 12.98%

Getin Noble Bank (GNB)

0.48PLN
-2.04% 17:03