NULL

Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr zbiorów danych osobowych Getin Noble Bank S.A. prowadzony na podstawie:

  • art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)
     
  • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)
Nazwa zbioru danych osobowych Cel przetwarzanych danych osobowych Data wpisania zbioru danych Data ostatniej aktualizacji

Dane osobowe Akcjonariuszy i Członków Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A.

- pobierz -

  • Prowadzenie ewidencji członków Rady Nadzorczej.
  • Prowadzenie księgi akcyjnej.
1999-10-22 2015-08-10

Dane osobowe Klientów Getin Noble Banku S.A.

- pobierz -

Prowadzenie działalności bankowej. 1999-10-22 2015-08-10

Zbiór danych osobowych przetwarzanych przez Getin Noble Bank S.A.

- pobierz -

Prowadzenie działalności bankowej:

  • sprawy osób nie będących Klientami Banku
  • sprawy osób, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych (pośrednicy)
1999-10-22 2015-08-10