Getin Noble Bank (GNB)

0.60PLN
-4.76% 17:00

FORUM RYNKU INSTRUMENTÓW DŁUZNYCH I DERYWATÓW STOPY PROCENTOWEJ

08.05.2013

Szanowni Państwo,
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Getin Noble Bank zapraszają do udziału w konferencji „Forum rynku instrumentów dłużnych i derywatów stopy procentowej”,  która odbędzie się 21 maja br. (wtorek) od godz. 9.00 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Tematyka  konferencji:

  • inwestowanie w obligacje korporacyjne na Catalyst,
  • nowe możliwości inwestowania na GPW: kontrakty terminowe na WIBOR i obligacje skarbowe
  • stan obecny i potrzeba zmian w regulacjach prawnych dotyczących  możliwości uczestnictwa banków w obrocie na rynku zorganizowanym.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli banków, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i in. instytucji rynku kapitałowego, przedstawicieli Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
Miejsce konferencji: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, ul. Książęca 4, Warszawa, Sala Notowań, II piętro
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Program konferencji znajdą Państwo w załączniku.
Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie