Getin Noble Bank (GNB)

0.60PLN
-4.76% 17:00

Getin Noble Bank pozyskał 125 mln Euro od Banc of America Securities Limited

14.06.2013

Getin Noble Bank pozyskał 125 mln Euro od Banc of America Securities Limited

W dniu 11 czerwca 2013 roku została sfinalizowana umowa pomiędzy Getin Noble Bankiem S.A. a Banc of America Securities Limited z siedzibą w Londynie na udzielenie Getin Noble Bankowi na okres 3 lat kredytu w wysokości 125 mln Euro.

„Zawarcie tak znaczącej umowy kredytowej ze znanym podmiotem międzynarodowym potwierdza zaufanie do Getin Noble Banku jako stabilnej instytucji finansowej o silnych fundamentach biznesowych” – mówi Marcin Dec, Dyrektor Obszaru Skarbu Getin Noble Bank. „Celem umowy jest dywersyfikacja źródeł finansowania w walucie obcej oraz poprawa płynności” – dodaje.

Ostateczny termin spłaty kredytu upływa w czerwcu 2016 roku, a warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu umowach. Na oprocentowanie składa się stopa referencyjna: EURIBOR 3m powiększona o marżę. Zabezpieczeniem umowy są posiadane przez Getin Noble Bank 5-letnie polskie obligacje rządowe.