Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 16:14

Komunikat dla Obligatariuszy w sprawie zmiany adresu Banku z dnia 2 października 2013r.

02.10.2013

Komunikat w sprawie zmiany adresu do doręczeń dotyczących Obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN

Zgodnie z pkt. 10.3 Warunków Emisji obligacji serii „A”, „B”, „C”, „D”, „E” oraz „F” Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) zawiadamia Obligatariuszy o zmianie adresu do doręczeń określonego w pkt. 10.2 Warunków Emisji. Wszelkie zawiadomienia od Obligatariusza do Emitenta będą dokonywane poprzez wysłanie listu poleconego lub przesyłki kurierskiej na następujący adres Emitenta:

Getin Noble Bank S.A.
Departament Prawny
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Oświadczenie powyższe staje się skuteczne wobec Obligatariuszy na zasadach określonych w pkt. 10.3 Warunków Emisji.