Getin Noble Bank (GNB)

0.60PLN
-4.76% 17:00

Getin Noble Bank - emisja obligacji skierowanych do inwestorów instytucjonalnych

02.07.2014

Getin Noble Bank wyemitował obligacje o wartości 350 mln PLN skierowane wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych. Jest to pierwsza emisja obligacji w ramach zmienionego Programu Emisji Papierów Dłużnych, o którym Bank informował w czerwcu 2014 roku. Program Emisji przewiduje wielokrotne emisje obligacji i certyfikatów depozytowych do maksymalnej kwoty 2 mld PLN.

„Zakończona właśnie emisja trzyletnich papierów dłużnych skierowanych do inwestorów instytucjonalnych to niewątpliwy sukces i potwierdzenie silnej pozycji na polskim rynku oraz zaufania wobec Getin Noble Banku. Uplasowaliśmy największą, jednorazową emisję tego typu niezabezpieczonych obligacji w historii Banku od 2008 roku i w dodatku z najniższym historycznie oprocentowaniem na poziomie WIBOR 6M + 170 pb.” – powiedział Marcin Dec, Członek Zarządu Getin Noble Banku.