Getin Noble Bank (GNB)

0.60PLN
-4.76% 17:00

Getin Noble Bank współfinansuje Medyczne Centrum Przetwarzania Danych

18.09.2014

Getin Noble Bank umocnił swoją pozycję na rynku bankowości korporacyjnej, angażując się w finansowanie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych. W ramach umowy z Bankiem, spółka Data Techno Park uzyskała 16 mln zł, które przeznaczono na dokończenie inwestycji oraz zakup sprzętu IT i oprogramowania. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

MCPD to jeden z najnowocześniejszych w Europie i największy w Polsce ośrodek przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i archiwizowania danych medycznych pacjentów z całego kraju. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 230 mln zł. Getin Noble Bank był jedynym bankiem, który zaangażował się w realizację projektu, udzielając finansowania na budowę i wyposażenie MCPD. Współpraca z nowopowstającą instytucją wymagała elastyczności i indywidualnego podejścia, m.in. w zakresie dostosowania harmonogramu finansowania do rzeczywistych prac.

 

„Getin Noble Bank regularnie angażuje się we wsparcie nowoczesnych rozwiązań rynkowych. Podejmując decyzję o współpracy z Data Techno Park uwzględniliśmy innowacyjny charakter tego projektu” – mówi Marcin Dec, Członek Zarządu Getin Noble Bank. „Finansowane start up-u w takiej skali nie jest częstą praktyką w bankowości korporacyjnej w Polsce, ale MCPD to wyjątkowa inwestycja, wymagająca indywidualnego podejścia i zrozumienia rynku, na którym działa Klient.”

 

Bank aktywnie działa na rynku kredytów inwestycyjnych. Jednym z ostatnich projektów Getin Noble Banku jest finansowanie budowy Kampusu Racławicka we Wrocławiu, dedykowanego dla każdej ze szkół Fundacji Edukacji Międzynarodowej oraz dla - również prowadzonego przez FEM - Dolnośląskiego Centrum Wsparcia Młodzieży Uzdolnionej. W zakresie finansowania Bank współpracuje również z innymi podmiotami m.in. z branży nieruchomości, budownictwa, przetwórstwa spożywczego, przemysłowej i infrastrukturalnej.