Getin Noble Bank (GNB)

0.60PLN
-4.76% 17:00

Komentarz Getin Noble Banku do wyników stress testów z dnia 26 października 2014 roku

26.10.2014

Getin Noble Bank pomyślnie przeszedł najważniejszy i najbardziej rygorystyczny stress test warunków skrajnych w tzw. wariancie szokowym, określonym zarówno przez Europejski Bank Centralny, jak i Komisję Nadzoru Finansowego. Potwierdza to fakt, że Getin Noble Bank jest instytucją stabilną i bezpieczną kapitałowo, spełniającą wszystkie standardy regulacji przyjętych przez Unię Europejską. Bank nie wymaga dokapitalizowania ze strony Akcjonariuszy.

Niewielki, oparty o dane historyczne, niedobór kapitałowy (0,1%) wykazany w testach w scenariuszu bazowym, został już z nadwyżką (+0,9%) uzupełniony poprzez podwyższenie kapitału Banku w 2014 roku o kwotę 258 mln PLN, tj. kwotę pełnego zysku za I połowę br. Obecny skonsolidowany współczynnik wypłacalności CET1 wynosi 9,5%, a łączny współczynnik wypłacalności CAR wynosi 13,1%.

Podjęte w 2014 roku działania w zakresie dalszego wzmocnienia kapitałowego, m.in. poprzez pozostawienie całości zysku za rok 2013 w Banku, jak również zatrzymanie bieżących zysków oznaczają, iż analogiczne testy przeprowadzone obecnie Bank przeszedłby pomyślnie w każdym scenariuszu testowym.

Warto podkreślić, że Komisja Nadzoru Finansowego praktycznie nie zgłosiła uwag do kredytów udzielonych po fuzji Getin Banku i Noble Banku, która miała miejsce w pierwszej połowie 2010 roku. Potwierdza to bardzo dobrą jakość tych kredytów, które stanowią już ponad 60% całego portfela.

Stress testy przeprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego zakładały warunki bardziej rygorystyczne i konserwatywne, niż przyjęte w innych krajach Unii Europejskiej. Uwarunkowane było to wyższą wagą ryzyka dla kredytów denominowanych w walutach obcych.