Getin Noble Bank (GNB)

0.60PLN
-4.76% 17:00

Wyniki Grupy Getin Noble Bank po III kwartale 2014 roku

13.11.2014

W III kwartale br. Grupa Getin Noble Bank wypracowała 115 mln PLN znormalizowanego zysku netto. Zaraportowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej uwzględniający jednorazowe dotworzenie odpisów w wysokości 44 mln PLN wyniósł 79 mln PLN. Na koniec września br. suma bilansowa Getin Noble Banku osiągnęła poziom 67,2 mld PLN, co oznacza 4,1% wzrost w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.   

 

„Wypracowany w trzecim kwartale br. zysk netto z wyłączeniem jednorazowego dotworzenia dodatkowych odpisów w wysokości 115 mln PLN, świadczy o dobrej kondycji Banku i stałej powtarzalności prowadzonego biznesu opartego o bankowość relacyjną” – powiedział Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. „Od początku roku prowadzimy skuteczne działania w zakresie dalszego wzmocnienia kapitałowego Banku. Obecnie skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 wynosi 9,5%, a współczynnik wypłacalności osiągnął wartość 13,1%” – dodaje.

 

2014 rok to dalsze, intensywne działania zmierzające do budowy bankowości relacyjnej opartej o założenia Getin UP. Wśród wdrożonych rozwiązań znalazł się m.in. Pakiet Korzyści „Mój Bank”. Zmiany w ofercie przekładają się na znaczący wzrost aktywności Klientów korzystających z ROR i tym samym na pozytywne efekty biznesowej. W ciągu dwóch lat liczba transakcji kartami płatniczymi wzrosła ponad sześciokrotnie, a ich wartość czterokrotnie. Na koniec września Bank obsługiwał ponad 2,5 mln Klientów. 

 

Realizowane działania związane m.in. z obniżaniem kosztu finansowania oraz ze zmianą mixu produktowego przyczyniły się do wzrostu wyniku odsetkowego po trzech kwartałach o 16,5 % (r/r) do 1,1 mld PLN. Wynik z tytułu prowizji i opłat osiągnął poziom 334,0 mln PLN, co jest wynikiem lepszym o 7,3% r/r. Na koniec września 2014 roku saldo kredytów Getin Noble Banku wyniosło 48,6 mld PLN, a saldo depozytów 53,3 mld PLN.

 

W ciągu trzech kwartałów Bank odnotował 64% wzrost średniomiesięcznej sprzedaży kredytów wysokomarżowych (innych niż hipotecznych) w stosunku do średniomiesięcznej sprzedaży w 2011 roku. W tym samym czasie średniomiesięczna sprzedaż kredytów hipotecznych spadła o 86%. Jest to zgodne z działaniami zmierzającymi do zwiększenia ROE, który na koniec III kwartału wynosił 9,7% i był o 2.1 p.p. wyższy w ujęciu rok do roku.

 

Na koniec września z oferty Banku korzystało ponad 140 tys. Klientów firmowych, co oznacza 11% wzrost w ujęciu rok do roku. Sprzedaż kredytów korporacyjnych oraz MSP wyniosła blisko 0,5 mld PLN, co stanowi 21% całości sprzedaży kredytowej zrealizowanej przez Bank w III kwartale. Spółka rozwija również ofertę skierowaną do jednostek samorządu terytorialnego. W okresie od stycznia do września dynamika salda kredytów dla JST wyniosła 23%.

 

Getin Noble Bank stale utrzymuje pozycję lidera rynku finansowania pojazdów. W trzecim kwartale 2014 r. wartość udzielonych kredytów samochodowych osiągnęła poziom 326 mln PLN. Grupa aktywnie działa również w segmencie leasingu. W ciągu trzech kwartałów br. wartość wyleasingowanego mienia wzrosła o 56% (r/r) i osiągnęła poziom 1,9 mld PLN.

 

Od początku roku wartość nominalna sprzedanych kredytów nieregularnych osiągnęła poziom  ponad 1,1 mld PLN. Natomiast wartość wierzytelności brutto nabytych od Banku przez podmioty krajowe i zagraniczne przekroczyła 1,9 mld PLN. Transakcje sprzedaży objęły zarówno portfele kredytów detalicznych, samochodowych, jak i hipotecznych. Wartość odpisów aktualizacyjnych na koniec września br. osiągnęła poziom 544,4 mln PLN.

 

Zapraszamy na wideokonferencję, na której zostaną zaprezentowane wyniki Grupy Kapitałowej po III kwartałach 2014 roku. Transmisja odbędzie się dziś o godzinie 13.00 i będzie dostępna pod linkiem: http://wyniki3q2014.widget.mu.pl/live?lang=en