Getin Noble Bank (GNB)

0.60PLN
-4.76% 17:00

Getin Noble Bank – rekordowa umowa sprzedaży NPL

22.12.2014

19 grudnia 2014 roku Getin Noble Bank zawarł z międzynarodowym konsorcjum umowę sprzedaży portfela wierzytelności nieregularnych (NPL – Non Performing Loans) o łącznej wartości nominalnej 1,12 mld PLN. Wartość wierzytelności brutto przekroczyła 1,93 mld PLN. Realizowana w dwóch etapach umowa będzie miała pozytywny wpływ na wynik Banku zarówno w 2014, jak i 2015 roku. Sprzedaż obejmie zarówno portfele kredytów detalicznych, samochodowych, jak i hipotecznych. Całkowita wartość transakcji przekroczy 300 mln PLN.

 

„W efekcie przeprowadzonej transakcji wartość nominalna wierzytelności nieregularnych sprzedanych przez Getin Noble Bank od początku roku wyniosła ponad 1,83 mld PLN. Tym samym udało nam się zrealizować 180%  rocznego planu sprzedaży NPL, co jest absolutnym rekordem rynkowym” – powiedział Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. „Podpisanie tak znaczących umów z międzynarodowym konsorcjum jest kolejnym dowodem skuteczności podejmowanych przez nas działań w zakresie sprzedaży NPL i poprawy portfela Banku. Warto jednak podkreślić, że zgodnie z przyjętą strategią, tego typu transakcji dokonujemy jedynie w przypadku ich neutralnego lub pozytywnego wpływu na rachunek zysków i strat” – dodaje.

 

Jest to największa tego typu umowa w historii Getin Noble Banku. Jej wykonanie zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy, już zrealizowany, objął portfele kredytów nieregularnych o wartości nominalnej 671 mln PLN. Drugi, planowany na I kwartał 2015 roku, obejmie wierzytelności o wartości nominalnej 447 mln PLN. Warto zaznaczyć, że jest to największa na polskim rynku bankowym umowa sprzedaży nieregularnych kredytów  samochodowych. Ich łączna wartość nominalna osiągnie poziom 418 mln PLN. W wyniku przyszłorocznej transakcji, Bank zrealizuje już blisko 50% sprzedaży NPL zaplanowanej na 2015 rok. "W efekcie tych transakcji istotnie zmniejszą się wskaźniki kredytów nieregularnych, zarówno samochodowych jak i detalicznych (NPL ratio)" – dodał Radosław Stefurak, członek Zarządu Banku bezpośrednio nadzorujący transakcję.

 

Wartość nominalna kredytów nieregularnych objętych umową (w mln PLN)

Kredyty samochodowe

Kredyty detaliczne

Kredyty hipoteczne

418

636

64

 

 

Do przetargu zaproszono 10 podmiotów, z których 7 złożyło oferty, a 3 dostały się na krótką listę.

Dzięki otwartej architekturze przetargowej, zdolności do szybkiego przeprowadzenia transakcji oraz dużymi pakietami wierzytelności wystawianych na sprzedaż, Bank odnotowuje wzrost zainteresowania ogłaszanymi przetargami. Jest to szczególnie widoczne wśród firm zagranicznych, zarówno branżowych, jak i funduszy, które poszukują głównie dużych pakietów wierzytelności. Potwierdzeniem tego faktu jest zawarcie rekordowej transakcji z konsorcjum, którego dominującym podmiotem jest duża międzynarodowa firma działająca na rynku windykacyjnym. Bank planuje zawieranie kolejnych dużych transakcji sprzedaży wierzytelności w 2015 roku, obejmujących zarówno kredyty detaliczne, jak i hipoteczne.