Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 16:14

Getin Noble Bank – złożenie wniosku o zgodę na stworzenie banku hipotecznego

13.04.2015

Getin Noble Bank złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wyrażenie zgody na zmianę statutu BPI Banku Polskich Inwestycji i utworzenie na jego podstawie banku hipotecznego. Rolą nowego podmiotu będzie pozyskiwanie finansowania długoterminowego poprzez emisje listów zastawnych. Getin Noble Bank Hipoteczny rozpocznie działalność operacyjną w 2017 roku.

 

W pierwszych latach działalności Getin Noble Bank Hipoteczny będzie skupiał się na obsłudze i pozyskiwaniu finansowania dla portfeli kredytów hipotecznych nabytych od Getin Noble Banku. W perspektywie średnioterminowej Grupa nie wyklucza wprowadzenia do oferty produktów oferowanych wyłącznie przez nowy podmiot.

 

„Obecnie portfel aktywów hipotecznych finansujemy za pomocą depozytów od Klientów indywidualnych oraz obligacji. Zgodnie z przyjętą strategią Getin Up Zarząd Banku uznał, że stworzenie w ramach Grupy banku hipotecznego pozwoli na obniżenie kosztów finansowania poprzez wykorzystanie listów zastawnych, jak również przyczyni się do poprawy  struktury bilansu Banku” – powiedział Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. „Podjęte działania wynikają z dbałości o bezpieczne funkcjonowanie banku i mają na celu spełnienie regulacji nadzorczych, w tym przygotowanie się do wdrożenia długoterminowej miary płynności NSFR” – dodaje.

 

Docelowo Getin Noble Bank Hipoteczny, poza hipotecznymi listami zastawnymi, będzie emitować publiczne listy zastawne, wykorzystując jako zabezpieczenie udzielone w przeszłości i udzielane obecnie przez Grupę kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego.