Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 16:14

Kolejna edycja akcji honorowego krwiodawstwa Getin Crew zakończona

28.09.2015

We wrześniu br. odbyła się czwarta odsłona organizowanej przez Getin Bank akcji Getin Crew. Cykliczna inicjatywa, która zrzesza pracowników Banku wokół idei honorowego krwiodawstwa, także w tej edycji została połączona z rejestracją w bazie potencjalnych dawców szpiku. Przedsięwzięcie spotkało się z dużym poparciem i zaangażowaniem uczestników. Do inicjatywy zgłosiło się blisko 200 chętnych z trzech centrali Banku. Partnerem wydarzenia były Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Czwarta edycja akcji Getin Crew odbyła się w dniach 22-23 września br. w trzech centralach Getin Banku zlokalizowanych w Warszawie, Katowicach i we Wrocławiu. W specjalnych punktach poboru wolontariusze przeszli obowiązkowe badania diagnostyczne oraz wypełnili ankiety dotyczące stanu zdrowia, a następnie oddali krew. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu pracowników Banku, ustanowiony został nowy rekord frekwencji – w zbiórce krwi i rejestracji dawców szpiku uczestniczyło łącznie 200 osób. Akcja, która z każdą odsłoną gromadzi coraz więcej wolontariuszy, na stałe wpisała się już w kalendarz projektów społecznych Banku.

– Wiemy, że zapotrzebowanie na dawstwo krwi i szpiku jest wysokie, więc każda tego typu inicjatywa jest bardzo ważna i może pomóc potrzebującym. Dlatego też, po raz kolejny pracownicy Getin Banku, zintegrowani wokół wspólnej idei, tak licznie wzięli udział w akcji Getin Crew. Czwarta odsłona projektu zgromadziła rekordową liczbę wolontariuszy. To pokazuje, jak ważne są dla naszych pracowników przedsięwzięcia, które umożliwiają im niesienie pomocy innym – mówi Wojciech Sury, Dyrektor Biura Public Relations, Getin Noble Bank.

Pracownicy Getin Banku chętnie angażują się w inicjatywy społeczne. Co roku uczestniczą też w charytatywnym Biegu Fair Play. W tegorocznej edycji przedsięwzięcia wzięło udział 4 tys. biegaczy. Celem wydarzenia było zebranie środków na rehabilitację i proces leczenia trojga dzieci pracowników firmy.