Getin Noble Bank (GNB)

0.60PLN
-4.76% 17:00

Getin Noble Bank: wzmocnienie pozycji kapitałowej w wyniku transakcji sprzedaży pakietu akcji Getin Leasing. Wskaźniki kapitałowe Banku najwyższe na przestrzeni ostatnich lat.

12.02.2016

W dniu 10 lutego br. Getin Noble Bank podpisał z LC Corp B.V. umowę sprzedaży 50,72% udziałów Getin Leasing. Wartość transakcji wyniesie 218 mln PLN. Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie zamknięcie transakcji ma nastąpić najpóźniej do końca I kwartału br.  Zgodnie z planem wzmocnienia pozycji kapitałowej Banku i podniesienia współczynników kapitałowych, efektem tej transakcji będzie zwiększenie wskaźników CAR oraz CET1. Bank nadal będzie kontynuował ścisłą współpracę z Getin Leasing.

„Zawarta umowa jest elementem kompleksowej strategii, której celem jest osiągnięcie wskaźników kapitałowych oczekiwanych przez Komisję Nadzoru Finansowego do 30 czerwca br. W chwili obecnej jesteśmy już w połowie drogi do realizacji wymagań Regulatora” – powiedział Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. „Bank będzie nadal kontynuował ścisłą współpracę biznesową z Getin Leasing i wzmacniał swoją pozycję na rynku finansowania biznesu automotive” – dodaje.

Transakcja jest elementem strategii wzmocnienia pozycji kapitałowej Banku, jaką Zarząd przedstawił Komisji Nadzoru Finansowego. Bank szacuje, iż uwzględniając niezaudytowany wynik za rok 2015 oraz zaliczenie kwoty transakcji do kapitałów spółki wskaźniki kapitałowe Getin Noble Banku osiągnęłyby poziom: współczynnik kapitałowy ogółem  14% oraz współczynnik kapitałowy Tier1  11%, co oznacza wzrost w stosunku do poziomów z końca 2014 roku o przeszło 1 punkt procentowy, a w zakresie wskaźnika CET1 na poziomie jednostkowym o ponad 1,5 punktu procentowego
(z 9,4% na 31.12.2014r). Uzyskane poziomy wskaźników kapitałowych są równocześnie najwyższymi jakie Getin Noble Bank posiadał na przestrzeni ostatnich lat.

Bank będzie kontynuował współpracę z Getin Leasing w zakresie wykupu wierzytelności z tytułu zawartych umów leasingowych. Spółka będzie także strategicznym partnerem Banku w zakresie pośrednictwa w sprzedaży kredytów samochodowych. Getin Noble Bank po przeprowadzeniu transakcji  niezmiennie pozostaje liderem rynku finansowania automotive.

 

English version

Getin Noble Bank enhances its capital position by selling shares in Getin Leasing. The bank records the highest capital ratios in recent years.

On 10 February, Getin Noble Bank concluded an agreement with LC Corp B.V.  to sell a 50,72% interest in Getin Leasing. The transaction is worth PLN 218 million. The agreement states that
the transaction is going to be closed by the end of Q1 2016. According to the plan to enhance the bank's capital position and boost its capital ratios, the transaction will result in an increase in the bank's CAR and CET 1. The bank will still continue its co-operation with Getin Leasing.

'The agreement is part of a complex strategy that aims at ensuring compliance with the regulator’s requirements by 30 June. Presently, we are halfway there', says Getin Noble Bank CEO Krzysztof Rosiński. 'The bank will continue its business co-operation with Getin Leasing and enhance its position in the automotive finance market', he adds.

The transaction is an element of the strategy to enhance the bank's capital position that the Management Board presented to the Financial Supervision Authority. The bank estimates that taking into account the unaudited result for 2015 and recognising the transaction as the bank's equity, the capital ratios of Getin Noble Bank would reach  total capital adequacy ratio  14% and Tier1 11%, which means 1 p.p. growth compared to the end of 2014, and CAR Tier 1 in the stand alone report – over 1.5 p.p. growth (from 9.4% on 31/12/2014). The reached capital ratios are also the highest that Getin Noble Bank has reported in recent years.

The bank will continue its engagement with Getin Leasing in purchasing amounts receivable due to lease contracts. The company will also remain the bank's strategic business partner in the sale of car loans. After the completion of the transaction, Getin Noble Bank will remain the leader in the automotive finance market.