Getin Noble Bank (GNB)

0.60PLN
-4.76% 17:00

Strategia Getin UP – Getin Noble Bank zmienia swoje DNA

05.03.2013

5 marca 2013 roku Zarząd Getin Noble Bank ogłosił nową strategię biznesową na lata 2013 – 2015. Zakłada ona, że po wypracowaniu bardzo wysokiej pozycji w sektorze bankowym celem strategicznym będzie osiągnięcie wysokiej efektywności działania. Bank do swoich dotychczasowych kompetencji zamierza dołączyć budowę silnych i stabilnych relacji z Klientami w oparciu o najwyższe standardy w zakresie obsługi, konstrukcji produktów oraz sposobów ich dystrybucji.

Celem nowej Strategii jest znacząca poprawa efektywności, obniżenie kosztów finansowania oraz zwiększenie powtarzalności przychodów. Do końca 2015 roku Bank planuje obsługiwać milion aktywnych rachunków bankowych.

W ciągu zaledwie 8 lat od powstania Getin Noble Bank  stał się jednym z największych podmiotów w polskim sektorze bankowym. W tym czasie, tempo rozwoju Banku było co najmniej dwa razy większe niż rynku. Od 2009 roku jego suma bilansowa rosła średnio ok. 20% w ciągu roku, a kapitały własne zwiększały się średniorocznie o 18%. Bank znalazł się wśród liderów rynku kredytów samochodowych, hipotecznych oraz private bankingu. Getin Noble Bank działał również aktywnie na rynku fuzji i przejęć. Sukcesy te były możliwe m.in. dzięki dynamicznemu rozwojowi sieci sprzedaży, innowacyjności i przedsiębiorczości, wysokiej efektywności kosztowej oraz zdolności do szybkiego reagowania na zmiany.

Realizowana z sukcesem od fuzji Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku strategia zakładała utrzymanie wysokiej dynamiki rozwoju oraz budowę silnej bazy kapitałowej. Na koniec 2012 roku Getin Noble Bank obsługiwał ponad 2,2 mln Klientów, a jego suma bilansowa wynosiła ponad 58,8 mld PLN.

„Chcemy wykorzystać ogromy potencjał innowacyjności i przedsiębiorczości Grupy Getin Noble w celu rozwoju bankowości opartej na silnych i stabilnych relacjach z Klientami. W najbliższych latach będziemy dążyć do zwiększenia efektywności biznesowej oraz budowy stałej i powtarzalnej bazy przychodowej. Chcemy oferować produkty proste, zrozumiałe i dostosowane do wzrastających oczekiwań Polaków” – powiedział Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu Getin Noble Bank. „Do końca 2015 roku chcemy obsługiwać milion aktywnych rachunków. Aby to było możliwe, musimy dla naszych Klientów stać się bankiem pierwszego wyboru. Klientom, Pracownikom i Akcjonariuszom obiecujemy Getin UP!” – dodaje.

Zmiana DNA Banku

Priorytetem Banku jest budowa silnych i stabilnych relacji z Klientami, w oparciu o najwyższą jakość obsługi oraz atrakcyjne i dopasowane do ich potrzeb produkty i usługi bankowe. Bank zamierza przejść od oferowania pojedynczych produktów tworzonych przez wyspecjalizowane "fabryki produktowe" do kompleksowej obsługi finansów swoich Klientów.

Dla Klientów Strategia Getin UP to:

  •  oparta o innowacje technologiczne oferta rachunku bankowego,
  •  proste i zrozumiałe produkty i usługi,
  •  nowoczesna sieć oddziałów,
  •  wyższej klasy obsługa,
  •  przyjazne i profesjonalne Contact Center,
  •  doradcy bankowi wynagradzani za jakość obsługi. 

Zwiększenie efektywności

Nowa Strategia zakłada wykorzystanie obecnego potencjału biznesowego grupy i dostosowanie modelu biznesowego do nowych wyzwań rynkowych. Getin UP to zastąpienie dynamiki wzrostu wysoką efektywnością działania. W nadchodzących latach Bank planuje położyć większy nacisk na oferowanie obecnym, ponad dwóm milionom Klientów, nowoczesnych produktów bankowych. Znaczącej poprawie ulegnie również poziom obsługi posprzedażowej. W celu dalszego zwiększenia atrakcyjności oferty oraz zapewnienia wysokiej jakości obsługi Bank zamierza kontynuować skok technologiczny rozpoczęty w grudniu 2012 roku wdrożeniem rachunku Getin UP. Dalszej zmianie ulegać będzie również mix kredytowy w strukturze bilansu banku. Znajdzie się w nim więcej kredytów konsumenckich oraz firmowych o krótkim okresie zapadalności. Zamierzeniem Banku jest znaczące zwiększenie przychodów przy ograniczonym wzroście sumy bilansowej.

Stabilne i powtarzalne przychody

Celem nowej Strategii jest zwiększenie wyniku odsetkowego, spadek odpisów, budowa stałej
i powtarzalnej bazy przychodowej oraz poprawa wizerunku Banku. „Nie podajemy prognoz, ale ambicją Zarządu jest osiągnięcie 1 mld zł zysku skonsolidowanego w wyniku pełnej realizacji Strategii Getin UP.” – powiedział Krzysztof Rosiński. „Nadal chcemy wykorzystywać nadążające się okazje do akwizycji instytucji finansowych w celu dalszego wzmocnienia pozycji Banku w strategicznych segmentach rynku” – dodaje.