Getin Noble Bank (GNB)

0.60PLN
-4.76% 17:00

Zaliczenie do funduszy uzupełniających Getin Noble Banku SA kwoty zobowiązań podporządkowanych

22.09.2011

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zaliczenie do funduszy uzupełniających Getin Noble Banku SA kwoty zobowiązań podporządkowanych.

Na podstawie pkt. 10.1. Warunków Emisji Obligacji Getin Noble Banku S.A. („Emitent”) Zarząd Emitenta niniejszym informuje, iż w dniu 21 września 2011 r. otrzymał decyzje Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 września 2011 r. o wyrażeniu zgody na zaliczenie do funduszy uzupełniających Emitenta poniższych środków pieniężnych: w kwocie 35.000.000. zł (słownie: trzydziestu pięciu milionów złotych), pozyskanych przez Emitenta z emisji obligacji serii B wyemitowanych przez Emitenta w dniu 10 sierpnia 2011 r., na okres 6 lat; w kwocie 50.000.000. zł (słownie: pięćdziesięciu milionów złotych), pozyskanych przez Emitenta z emisji obligacji serii C wyemitowanych przez Emitenta w dniu 1 września 2011 r., na okres 6 lat; Obligacje serii B i C zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji (tzw. pożyczka podporządkowana) do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN, o którym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 13/2011 z dnia 25 marca 2011 r.