Getin Noble Bank (GNB)

1.53PLN
+ 0.66% 10:47

Subfundusz Global Return

14.03.2010

Od ponad roku Noble Funds TFI zarządza subfunduszem Noble Fund Global Return. Fundusz ten oferuje inwestorom możliwość zarobku na innych rynkach kapitałowych niż rynek polski.