Getin Noble Bank (GNB)

1.59PLN
+ 0.63% 17:00

Strategia Subfunduszu Noble Fund Skarbowy

24.03.2010

Subfundusz Skarbowy inwestuje swoje aktywa głównie na rynku obligacji skarbowych. Kupowane są obligacje o dużym zróżnicowaniu terminów zapadalności: od kilkudniowych do 15 letnich emitowanych przez polski rząd. Subfundusz Skarbowy osiągnął w pierwszym kwartale 4% stopę zwrotu.