Getin Noble Bank (GNB)

1.23PLN
+ 0.82% 17:00

Strategia Subfunduszu Noble Fund Skarbowy

24.03.2010

Subfundusz Skarbowy inwestuje swoje aktywa głównie na rynku obligacji skarbowych. Kupowane są obligacje o dużym zróżnicowaniu terminów zapadalności: od kilkudniowych do 15 letnich emitowanych przez polski rząd. Subfundusz Skarbowy osiągnął w pierwszym kwartale 4% stopę zwrotu.