Getin Noble Bank (GNB)

1.03PLN
+ 6.19% 17:00

PRZEGLĄD SYTUACJI RYNKOWEJ - KWIECIEŃ 2010

11.05.2010

Kwiecień był kolejnym miesiącem publikacji dobrych danych makroekonomicznych z polskiej gospodarki.

KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Kwiecień był kolejnym miesiącem publikacji dobrych danych makroekonomicznych z polskiej gospodarki. Marcowa produkcja przemysłowa wzrosła o ponad 12% rok do roku (oczekiwano wzrostu o 10%), poprawiła się również sprzedaż detaliczna (+8,7% vs. 4,3%), jednak trzeba zwrócić uwagę, że dane z sektora handlowego są ostatnio bardzo zmienne z miesiąca na miesiąc, więc „figury” za kwiecień mogą znowu być słabsze, również za sprawą kilkudniowej żałoby narodowej. Zaskoczyły in plus informacje o ponad 6-procentowym wzroście wynagrodzeń (oczekiwano +4%). Przy spadającej inflacji i stabilizacji liczby zatrudnionych oznacza to wyraźny wzrost listy płac w skali całej gospodarki i jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Inflacja ogłoszona na poziomie 2,6% w kolejnych miesiącach może spadać w kierunku 2%. Kwietniowy odczyt może być w granicach 2,2-2,3%. Opublikowany pierwszego roboczego dnia maja wskaźnik PMI miał wartość 52,5, czyli nieco poniżej oczekiwań rynku, ale wciąż powyżej 50. Po krótkiej zadyszce można spodziewać się stopniowej poprawy tego wskaźnika w kolejnych miesiącach. Sprzyjać temu powinno rozpędzające się ożywienie w innych krajach Unii Europejskiej. Obserwowaliśmy tu ostatnio wyraźny wzrost wskaźników wyprzedzających, które sugerują, że – co prawda z pewnym opóźnieniem w stosunku do gospodarki amerykańskiej – mamy do czynienia z poprawą koniunktury w zdecydowanej większości krajów Unii. RYNEK PAPIERÓW DŁUŻNYCH Pierwsza połowa kwietnia upłynęła pod znakiem dobrej koniunktury, szczególnie w segmencie obligacji krótkoterminowych. Rentowność papierów dwuletnich spadła w pewnym momencie do 4,4%, by ostatecznie na koniec miesiąca powrócić do poziomu 4,6%, czyli do punktu wyjścia. Rentowności obligacji pięcioletnich były raczej stabilnie i wahały się w okolicach 5,15%. Również papiery dziesięcioletnie nie cechowały się wielką zmiennością i dopiero pod koniec miesiąca nieco osłabły, a ich rentowność skoczyła do 5,6%. O wiele większe wahania obserwowaliśmy na rynku obligacji innych krajów. Niepewność co do zdolności Grecji do spłaty długu wywołała gwałtowną wyprzedaż papierów tego kraju i skok rentowności 10-letnich obligacji aż do 10%. Zapowiedziany pakiet pomocowy może nieco ostudzić emocje inwestorów, ale póki co pozostaje tylko słowną deklaracją. Noble Funds FIO nie posiada w portfelach skarbowych papierów innych niż polskie. RYNEK AKCJI Pierwsza połowa kwietnia była całkiem niezła dla inwestorów giełdowych. Ceny akcji rosły na większości rynków. Inwestorzy emocjonowali się dobrymi wynikami kwartalnymi spółek w Stanach Zjednoczonych oraz silnymi danymi makroekonomicznymi dotyczącymi m.in. wskaźników wyprzedzających, sprzedaży detalicznej, czy nawet rynku pracy. W drugiej połowie miesiąca zaczęły grać rolę obawy o wypłacalności Grecji. Przyczyniło się to do osłabienia na wielu rynkach. Inwestorzy byli jednak selektywni i w o wiele większym stopniu wyprzedawali akcje we Francji, niż np. w Niemczech – przyczyną było stosunkowo duże zaangażowanie francuskich banków w skarbowe papiery greckie. Poza Eurolandem silna była giełda amerykańska, a z rynków regionu najlepiej zachowywał się parkiet w Istambule, na którym wciąż najbardziej aktywni byli inwestorzy zagraniczni. Pomimo trwającego wysypu ofert na rynku pierwotnym (kulminacja przypadła na koniec kwietnia) polski rynek zachowywał się całkiem nieźle i na koniec miesiąca zanotował wzrosty głównych indeksów po ok. 2%. NASZYM ZDANIEM Początek maja przyniósł dalsze pogorszenie koniunktury na świecie, a niektóre indeksy z dużym impetem i przy niezłych obrotach przebiły swoje poziomy wsparcia. Może to oznaczać, że okres słabszej koniunktury przeciągnie się w dłuższą, nawet kilkutygodniową korektę. Korekta taka byłaby czymś naturalnym po wielomiesięcznym okresie wzrostu. Z pewnością inwestorzy w obliczu spadków poszukiwać będą kolejnych potencjalnie negatywnych informacji i wyprzedawać akcje. Wydaje się jednak, że ożywienie w światowej gospodarce jest faktem i trzeba by wielu negatywnych zdarzeń, by odwrócić zachodzące procesy. Z tego powodu nadmierny pesymizm (jeśli się pojawi) należałoby wykorzystać do ponownego zajęcia lub powiększenia pozycji. Wciąż stoimy na stanowisku, że w trakcie roku inwestorzy będą częściej zaskakiwani siłą gospodarki światowej, niż jej osłabieniem. STOPY ZWROTU NOBLE FUNDS FIO – KWIECIEŃ 2010 Subfundusz Wartość WANJU* 30.04.2010 Zmiana miesięczna Skarbowy 116,76 +0,16% Mieszany 115,52 +1,29% Akcji 112,58 +2,22% Małych i Średnich Spółek 66,65 +1,80% Stabilnego Wzrostu Plus** 112,57 +0,16% Timingowy 128,02 +2,22% Global Return 120,43 +3,25% Źródło: dane własne Noble Funds TFI S.A. na podstawie dziennej wyceny jednostki *wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa **Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus do dnia 30 lipca 2009 r. działał pod nazwą Noble Fund Luxury RYNEK - KWIECIEŃ 2010 Indeks Wartość 30.04.2010 Zmiana miesięczna WIG 43 295,17 +2,00% WIG20 2 547,52 +2,08% mWIG40 2 548,37 +2,09% Źródło: Reuters, GPW