Getin Noble Bank (GNB)

1.03PLN
+ 6.19% 17:00

Getin Noble Bank odkupi od Banku DnB NORD jego część detaliczną

02.10.2012
W dniu 2 października 2012 roku Bank DnB NORD Polska S.A. oraz Getin Noble Bank S.A. podpisały wstępną umowę nabycia przez Getin Noble Bank zorganizowanej części Banku DnB NORD Polska S.A.
Zapisami umowy objęta jest część detaliczna Banku DnB NORD Polska, która posiada blisko 40 placówek bankowych, obsługujących ponad 35 000 klientów, głównie w segmencie wspólnot mieszkaniowych oraz małych i średnich firm, jak również klientów indywidualnych. Saldo kredytów wydzielanych linii biznesowych wynosi ok. 1 mld zł. Transakcja obejmie kredyty spłacane regularnie, a także pozostałe produkty bankowe jak depozyty, czy rachunki bieżące klientów – nie obejmie portfela kredytów hipotecznych. W maju tego roku Bank DnB NORD poinformował, że zmienia profil działalności – będzie się koncentrował na bankowości korporacyjnej, czyli obsłudze dużych firm. Do realizacji nowej strategii na rynku polskim nie jest potrzebna sieć oddziałów, dlatego bank zdecydował o znalezieniu inwestora, który je przejmie, zapewniając klientom z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych oraz bankowości detalicznej ciągłość obsługi, a docelowo także dostęp do nowych produktów i usług. „Sprzedaż oddziałów to rozwiązanie optymalne dla wszystkich stron. Pracownikom pozwoli utrzymać miejsca pracy, a klienci zachowają ciągłość obsługi, uzyskają też dostęp do nowych produktów i usług. Obie organizacje otrzymają zaś impuls do efektywnej realizacji swoich strategii – dla DnB NORD to możliwość skoncentrowania się na bankowości korporacyjnej, gdzie mamy określone cele strategiczne na najbliższe lata” – mówi Artur Tomaszewski, p.o. Prezesa Zarządu Banku DnB NORD. „Nabycie zorganizowanej części Banku DnB NORD Polska S.A. jest kolejnym etapem strategicznego rozwoju Getin Noble Banku, jako banku w pełni uniwersalnego. Transakcja wzmocni naszą pozycję w segmencie finansowania wspólnot mieszkaniowych i MSP, umożliwi dalszą dywersyfikację portfela kredytowego oraz pozytywnie wpłynie na profil ryzyka. Umowa przewiduje również przejęcie salda depozytowego równego co najmniej saldu kredytowemu, zatem transakcja nie będzie miała wpływu na płynność banku. Pozyskane oddziały, oprócz obsługi dotychczasowych klientów, zostaną wykorzystane przy realizacji nowego projektu związanego z podwyższeniem standardu obsługi klientów - roboczo zwanego Getin Up. Ważny jest również fakt, że koszt rozwoju organicznego biznesu o podobnej skali działalności, byłby istotnie wyższy niż ma to miejsce w przypadku planowanej transakcji” – mówi Krzysztof Rosiński, p.o. Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. „Liczymy na pozyskanie około 35 000 nowych klientów w dużej części z segmentu firmowego i wspólnot mieszkaniowych” – dodaje Krzysztof Rosiński. Umowa o nabyciu zorganizowanej części Banku DnB NORD Polska S.A. nie wpływa w żaden sposób na jego funkcjonowanie. Obsługa klientów, zarówno indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych, jak i SME będzie realizowana bez zmian. Intencją stron jest przeprowadzenie procesu sprzedaży nie tylko w sposób jak najbardziej płynny, ale też przejrzysty dla wszystkich zainteresowanych. „Przygotowujemy transakcję tak, aby klienci mieli niezakłócony dostęp do produktów i usług, z których korzystali do tej pory, a także byli odpowiednio informowani o postępujących pracach” - mówi Artur Tomaszewski. „Po zakończeniu transakcji Klientom będą oferowane usługi, z których korzystają obecnie, w tych samych oddziałach, w których są obsługiwani dziś. Dodatkowo otrzymają oni dostęp do szerokiej palety produktów Getin Noble Banku, w tym specjalnych produktów przygotowanych na rozpoczęcie współpracy.” – dodaje Krzysztof Rosiński. Z uwagi na konieczność spełnienia wymogów formalnych, proces sprzedaży będzie odbywał się w kilku etapach. Sfinalizowanie umowy uzależnione jest m.in. od uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, jak również indywidualnych zgód klientów na zmianę banku. Zamknięcie transakcji planowane jest na drugi kwartał 2013 roku. Przy transakcji Rothschild jest doradcą finansowym, a Allen & Overy doradcą prawnym Banku DnB NORD Polska S.A. Doradcą prawnym Getin Noble Bank S.A. jest kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, bank nie korzystał z doradcy finansowego.