Getin Noble Bank (GNB)

0.99PLN
+ 2.06% 09:02

Getin Noble Bank wykorzysta rozwiązania IBM do zarządzania rosnącą bazą klientów

09.11.2012
Getin Noble Bank poinformował o umowie zawartej z IBM Polska, na mocy której, wiodący polski Bank rozbuduje główny system informatyczny w oparciu o najnowsze narzędzia analityczne IBM do zarządzania danymi. Nowe rozwiązania IBM wzmocnią funkcje obsługi klienta, sprzedaży i zarządzania informacją Banku, który liczy obecnie dwa miliony klientów.
W związku z dynamicznym rozwojem, Getin Noble Bank poszukiwał nowoczesnego rozwiązania analitycznego umożliwiającego uzyskanie zmiany jakościowej i wydajnościowej w obsłudze klienta, raportach i analizach dotyczących sprawozdawczości i płynności finansowej banku, wykorzystania aktywów, zadłużenia, wiarygodności kredytowej oraz rentowności. Bank szukał również wiarygodnego partnera mającego doświadczenie w świadczeniu usług z zakresu analityki biznesowej oraz realizacji tego typu projektów. „Rosnące oczekiwania klientów oraz ciągły rozwój technologii mobilnych i sieci społecznościowych zmieniły sposób świadczenia usług, dlatego spośród dostępnych na rynku rozwiązań zdecydowaliśmy się na wybór narzędzi IBM, aby jeszcze lepiej różnicować ofertę biznesową banku” - powiedział Karol Karolkiewicz, członek Zarządu Getin Noble Bank SA. „Dzięki nowoczesnym narzędziom analitycznym będziemy w stanie lepiej przewidywać i planować działania w kluczowych dla nas obszarach.” W ramach umowy zespół konsultantów z działu doradztwa biznesowego IBM Global Business Services zbuduje nową hurtownię danych w oparciu o sprawdzony model danych dostosowany do polskich wymogów sektora bankowego. Wdrożenie obejmie wszystkie jednostki biznesowe spółki, dzięki czemu Zarząd Banku uzyska automatyczny i jednolity dostęp do danych pochodzących z rozproszonych systemów informatycznych. Jednocześnie znacząco zostanie przyspieszony proces dostępu do informacji, co wydatnie skróci czas pozyskiwania odpowiedzi na stawiane pytania. W skład rozwiązania wchodzi oprogramowanie IBM Netezza oraz narzędzia IBM InfoSphere Data Stage, platforma sprzętowa opierająca się o procesory Power7 oraz usługi budowy hurtowni danych przedstawiającej przekrój najważniejszych informacji dotyczących Banku. Zaprojektowanie przez IBM Global Business Services oraz wdrożenie rozwiązania hurtowni danych i systemu informowania kierownictwa opartego o technologię IBM Netezza będzie pierwszą realizacją na tą skalę przeprowadzoną w polskim sektorze bankowym. Wybór platformy Netezza przez Getin Noble Bank poprzedziły pomyślne testy wydajnościowe rozwiązania przeprowadzone w Laboratorium Oprogramowania IBM w Krakowie. IBM Netezza to urządzenie do obsługi hurtowni danych, którego architektura integruje bazę danych, serwer, pamięć masową zaawansowane funkcje analityczne w jeden prosty, łatwy i wydajny system. Rozwiązanie może być skalowane od jednego terabajta do petabajtów danych i cechuje się niskimi całkowitymi kosztami użytkowania. „Rozwiązania, które wdrożymy w Getin Noble Bank to najwyższej klasy narzędzia analityczne dostępne na rynku. IBM Netezza jest wysoko skalowalnym oprogramowaniem do obsługi dużych wolumenów danych, które jest jednocześnie szybkie i łatwe w implementacji. Warto podkreślić, że rozwijane jest w naszym Laboratorium Oprogramowania w Polsce, a używane przez największych klientów IBM na świecie” – powiedziała Anna Sieńko, Dyrektor Generalny IBM Polska i Kraje Bałtyckie.