Getin Noble Bank (GNB)

1.07PLN
+ 4.90% 09:52

Getin Noble Bank – 50 mln EUR. na rozwój pionu korporacyjnego

11.12.2012
Getin Noble Bank otrzymał od Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) 50 mln EUR kredytu na rozwój działalności w segmencie SME oraz wzmocnienie pozycji rynkowej spółki zależnej - Getin Leasing. Kwota finansowania została przyznana w ramach umowy kredytowej o wartości 100 mln EUR.
Wypłata 50 mln EUR. przeznaczonych na rozwój bankowości korporacyjnej jest kolejnym etapem realizacji umowy kredytowej zawartej w 2010 roku pomiędzy Getin Noble Bankiem i EBI. Pozyskane środki zostaną wypłacone w maksymalnie 5 transzach, począwszy od grudnia br. Zabezpieczeniem kredytu jest zastaw finansowy na obligacjach SP należących do Getin Noble Bank. Okres kredytowania to maksymalnie 12 lat od daty wykorzystania transzy. Pozyskanie 50 mln EUR na rozwój działalności w segmencie SME oraz umocnienie pozycji grupy kapitałowej na rynku leasingu, jest kolejnym etapem realizacji strategii w zakresie budowy banku uniwersalnego oraz dalszej dywersyfikacji działalności biznesowej. W październiku 2012 roku Bank podpisał wstępną umowę nabycia wyspecjalizowanej w obsłudze SME oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych części DnB NORD Bank Polska. W listopadzie została podpisana wstępna umowa nabycia przez Getin Noble Bank 100% akcji Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. za maksymalnie 70% jego wartości księgowej netto. Dexia Kommunalkredit Bank Polska jest instytucją finansową wyspecjalizowaną w obsłudze samorządów lokalnych, podmiotów zależnych od samorządów oraz projektów infrastrukturalnych. Środki na obie akwizycje pochodzą z zakończonych w 2012 roku emisji akcji Getin Noble Banku.