Getin Noble Bank (GNB)

1.57PLN
+ 0.64% 17:04

Komentarz Noble Banku: Dane o inflacji bazowej potwierdzają proces dezinflacji

22.03.2010
Inflacja bazowa (po wyłączeniu cen żywności i paliw) spadła w lutym do 2,2% r/r wobec 2,4% w styczniu, zgodnie z naszą prognozą, a nieznacznie poniżej oczekiwań rynkowych (2,3%); w ujęciu m/m ceny bazowe nie zmieniły się. Spadek odnotowały także pozostałe miary inflacji bazowej.
Spadek odnotowały także pozostałe miary inflacji bazowej. Najsilniej, o 0,5 pkt. proc., obniżyła się inflacja po wyłączeniu cen administrowanych (do 2,7% r/r). Rozbieżność między zrewidowanymi danymi o inflacji za styczeń (2,4%) a naszymi szacunkami w oparciu o starą strukturę koszyka inflacyjnego (2,5%) sięga 0,1 pkt. proc. Potwierdza to, że wpływ rewizji wag koszyka inflacyjnego był, inaczej niż w poprzednich latach, ograniczony. Dzisiejsze dane potwierdzają, razem z wcześniejszymi publikacjami dotyczącymi inflacji CPI i cen producentów, że polska gospodarka znajduje się w procesie dezinflacji. Oczekujemy dalszego spadku inflacji przynajmniej do 2% w miesiącach letnich. Spadki inflacji może pogłębić umacniający się złoty. Otoczenie obniżającej się inflacji będzie sprzyjać dalszemu przesuwaniu się oczekiwań na podwyżki stóp procentowych i zmniejszaniu ich skali. Stawki FRA wyceniają obecnie tylko jedną podwyżkę stóp w tym roku za ok. 7 miesięcy; jest to spójne z naszym scenariuszem bazowym. Oceniamy, że korzystny klimat dla polskich obligacji skarbowych może utrzymać się jeszcze przez kilka miesięcy.