Getin Noble Bank (GNB)

1.13PLN
-2.59% 14:37

Getin Noble Bank - sukces restrukturyzacji Banku Przemysłowego SA

25.03.2010
Zakończył się ostatni etap planu restrukturyzacji Banku Przemysłowego w Łodzi, który został opracowany i zrealizowany przez Zarząd GETIN Banku SA. Getin Noble Bank SA dokonał przedterminowej spłaty pożyczki w wysokości 447 milionów złotych udzielonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
W styczniu 2005 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego udzielił GETIN Bankowi SA pożyczki w wysokości 447 milionów złotych na przejęcie znajdującego się w stanie niebezpieczeństwa niewypłacalności Banku Przemysłowego SA. Plan restrukturyzacji zakładał m.in. pokrycie przez GETIN Bank strat Banku Przemysłowego w wysokości 162 milionów złotych. Jednocześnie Bank Przemysłowy został przyłączony do dynamicznie rozwijającego się GETIN Banku. Pożyczka została udzielona na okres 6 lat z możliwością spłaty przedterminowej lub ewentualnego przedłużenia okresu pożyczki. Konsekwentna realizacja założeń planu restrukturyzacyjnego oraz dynamiczny rozwój GETIN Banku, umożliwiły Getin Noble Bankowi SA podjęcie decyzji o spłacie całej kwoty pożyczki na 10 miesięcy przez terminem wynikającym z umowy. Przedterminowe uregulowanie zobowiązania wobec Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wynika z długofalowej strategii Banku zakładającej stabilny i bezpieczny rozwój oraz umacnianie pozycji Getin Noble Banku na polskim rynku finansowym. O BANKU PRZEMYSŁOWYM Bank powstał w 1990 roku. Od marca 2003 roku znajdował się pod zarządem komisarycznym, a jego straty na koniec 2003 roku wyniosły 189 milionów złotych. Od 2000 roku Bank poszukiwał inwestora strategicznego, który pomógłby w procesie restrukturyzacji. W 2004 roku Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodę na przejęcie Banku Przemysłowego przez GETIN Bank SA. O GETIN NOBLE BANK Getin Noble Bank S.A. notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych powstał w wyniku fuzji GETIN Banku S.A z Noble Bankiem S.A. Getin Noble Bank S.A. oferuje produkty finansowe w zakresie kredytowania, oszczędzania i inwestowania, a także szeroki wachlarz dodatkowych usług finansowych dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Oddziały banku funkcjonują w ramach wyodrębnionych placówek Noble Banku, specjalizujących się w bankowości prywatnej oraz placówek GETIN Banku specjalizujących się w bankowości detalicznej. Getin Noble Bank S.A. w przeciągu kilku lat z lokalnego banku staje się jednym z najistotniejszych graczy w bankowości detalicznej i najbardziej rozpoznawalnym bankiem obsługującym najzamożniejszych klientów.