Getin Noble Bank (GNB)

1.57PLN
+ 0.64% 17:04

Jak opłaty wpływają na wyniki funduszy?

30.04.2010
Wpływ, jaki na stopę zwrotu funduszu wynagrodzenie za zarządzanie funduszem, jest nawet kilkakrotnie większy od tego, który wywiera prowizja przy zakupie jednostek.