Getin Noble Bank (GNB)

0.68PLN
0.00% 15:29

Raport bieżacy 42/2010

23.08.2010
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I półrocze 2010 roku
ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Raport bieżący nr 42/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r. Zgodnie z §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) Zarząd Getin Noble Bank S.A. informuje, że skonsolidowany raport za I półrocze 2010 r., którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 4/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. na dzień 30 sierpnia 2010 r. zostanie opublikowany w dniu 26 sierpnia 2010 r.