Getin Noble Bank (GNB)

0.98PLN
-6.67% 17:02

Fundusze: Klientów traci się w biedzie

10.09.2010
Na wybór funduszu akcyjnego wpływ mają przede wszystkim stopy zwrotu wypracowane w krótkim i średnim terminie. Długoterminowe osiągnięcia nie mają znaczenia.