Getin Noble Bank (GNB)

1.12PLN
-3.45% 17:04

Grupa Getin Noble Bank – 342,4 mln zysku po trzech kwartałach 2010 roku

10.11.2010
Wzmocnienie pozycji wicelidera na rynku kredytów hipotecznych – wzrost sprzedaży o 41,4% (r/r), 12,9% rynku po ośmiu miesiącach 2010 roku. Wysoka efektywność działania - wskaźnik C/I na poziomie 31,4%. Dynamiczny rozwój Noble Securities oraz Noble Funds TFI.
Wyniki Grupy Getin Noble Bank po trzech kwartałach 2010 roku W pierwszych dziewięciu miesiącach 2010 roku Spółki Grupy Getin Noble Bank wypracowały 342,4 mln zł zysku, co stanowi ponad 108,5% zysku za cały 2009 rok. Największą kontrybucję do zysku Grupy miały Getin Noble Bank (350,2 mln zł) oraz Open Finance (55,5 mln zł). Bardzo dobre wyniki osiągnęły również Noble Funds TFI (12,5 mln zł) oraz Noble Securities (10,9 mln zł). Korekty konsolidacyjne w Grupie po trzech kwartałach wyniosły 86,7 mln zł. Getin Noble Bank Getin Noble Bank konsekwentnie realizuje strategię systematycznego umacniania swojej pozycji na rynku bankowym poprzez rozwój sprzedaży w najbardziej dochodowych segmentach rynku oraz stałej koncentracji na wysokiej efektywności działania. Po trzech kwartałach 2010 roku saldo kredytów Banku wyniosło 30,9 mld zł i była to wartość o 20,7% wyższa w porównaniu z początkiem br. roku. Wzrost salda kredytów wpłynął na zwiększenie udziałów w rynku o 0,6 p.p. do poziomu 4,5% na koniec września 2010 roku. Od początku roku, Bank powiększył saldo depozytów o 21,6% do kwoty 34,3 mld zł, poprawiając jednoczenie korzystną strukturę terminową depozytów – obecnie ponad 68,1% stanowią depozyty z terminem zapadalności 6 miesięcy i dłuższym, co stanowi wzrost udziału w strukturze finansowania względem 2009 roku o 16,6 p.p. Na 30 września 2010 roku współczynnik kredytów do depozytów wyniósł 88,1%. Getin Noble Bank aktywnie umacnia swoją pozycję w kluczowych segmentach rynku oraz systematycznie poszerza swoją ofertę o atrakcyjne produkty finansowe: · Wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych o 41,4% (r/r) oraz umocnienie pozycji wicelidera na rynku hipotek (12,9% udziałów w rynku); · Umocnienie pozycji lidera na rynku kredytów samochodowych, dzięki ścisłej współpracy z partnerską siecią sprzedaży. Wzrost udziału finansowania nowych samochodów o 5,9 p.p. (do 27,9%) w stosunku do końca 2009 roku; · Wzrost sprzedaży w segmencie MSP o 25,2% (r/r), w tym dynamiczny rozwój działalności leasingowej – wzrost sprzedaży o 80,7% (r/r); · Uruchomienie Obszaru Bankowości Internetowej – stworzenie wysoce konkurencyjnej bankowości internetowe GetinOnline w oparciu o autorskie rozwiązania IT, zaoferowanie innowacyjnych produktów finansowych szerokiej grupie Klientów, unowocześnienie wizerunku marki GETIN Bank. Produkty i usługi Grupy Getin Noble Bank dystrybuowane są w sieci 650 placówek własnych i partnerskich (w tym: 513 oddziałach i placówkach partnerskich GETIN Banku, 11 oddziałach Noble Banku, 94 oddziałach Open Finance i Open Direct, 22 oddziałach Getin Leasing oraz 10 oddziałach Noble Securities). Obecna sieć punktów obsługi klienta Getin Noble Banku plasuje Bank na 4 miejscu pod względem wielkości sieci sprzedaży na rynku bankowym w Polsce. „To kolejny udany kwartał Getin Noble Banku. Skutecznie rozwijamy naszą sprzedaż we wszystkich kluczowych dla nas obszarach. Umocnienie pozycji lidera w kredytach samochodowych oraz pozycji wicelidera w kredytach hipotecznych pokazuje skuteczność obranej przez nas strategii’ – mówi Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu Getin Noble Bank. „Jesteśmy również zadowoleni z wyników działań mających na celu zwiększenie efektywność zarządzania ryzykiem kredytowym. W szczególności cieszy fakt, obniżenia wartości odpisów z tytułu utraty wartości w III kwartale” – dodaje Krzysztof Rosiński. W przeciągu ośmiu kwartałów Bank obniżył udział kredytów walutowych w całym portfelu z 66,5% do poziomu 47,4% na koniec września 2010 roku. Bank stopniowo podnosi również wartość sprzedaży kredytów gotówkowych przy jednoczesnej poprawie jakości portfela - odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie pierwszej raty na koniec czerwca 2010 roku wynosił 0,9% w porównaniu z 2,6% na koniec II kwartału 2009 roku. Odpisy z tytułu utraty wartości w III kwartale 2010 roku wyniosły 233,8 mln zł i były niższe o 27,5% w stosunku do odpisów w II kwartale 2010 roku. Open Finance stale wzmacnia swoją pozycję lidera na rynku doradztwa finansowego. W trzech kwartałach 2010 roku spółka osiągnęła sprzedaż na poziomie 10,1 mld zł, co stanowi wzrost o 23% w stosunku do analogicznego okresu w 2009 roku. W pierwszych dziewięciu miesięcach 2010 roku za pośrednictwem Open Finance udzielono kredytów hipotecznych o wartości 4,8 mld zł, oraz sprzedano produkty inwestycyjne na kwotę ponad 5,3 mld zł. Według danych Związku Firm Doradztwa Finansowego, po pierwszym półroczu 2010 roku udziały Open Finance w rynku doradztwa finansowego wynosiły 54% w segmencie sprzedaży kredytów hipotecznych oraz 97,7% w segmencie produktów inwestycyjnych. Bardzo dobre wyniki osiągnęło również Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Noble Funds. Spółka odnotowała wzrost wartości zarządzanych aktywów do poziomu 1,9 mld zł, co jest wynikiem lepszym o 34% w ujęciu rok do roku. Dynamicznie rozwijał się również Dom Maklerski Noble Securities, który po pierwszych dziewięciu miesiącach br. osiągnął zysk na poziomie 10,9 mln zł.