Getin Noble Bank (GNB)

1.50PLN
+ 0.67% 17:01

Fundusze: Większe opłaty to mniejsze zyski

25.01.2011
Wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem, jakie pobiera TFI, ma bardzo duży wpływ na jego wyniki.