Getin Noble Bank (GNB)

1.02PLN
+ 5.15% 10:29

Getin Noble Bank zaliczył 241 mln PLN do funduszy uzupełniających

23.03.2012
Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na zaliczenie do funduszy uzupełniających Getin Noble Banku 241 mln PLN pozyskanych przez Bank z tytułu emisji obligacji serii PP-I oraz serii PP-II. Sześcioletnie obligacje podporządkowane zostały wyemitowane 23 lutego 2012 roku. Na koniec pierwszego kwartału jednostkowy współczynnik wypłacalności (CAR) Getin Noble Banku powinien przekroczyć 11%.
23 marca 2012 roku Bank wyemitował kolejną, trzecią w tym roku serię 160.000 obligacji (seria PP-III) o łącznej wartości nominalnej 160 mln PLN. Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego pozyskane środki również zwiększą fundusze Banku. „Przeprowadzone do tej pory emisje obligacji znacząco zbliżyły Getin Noble Bank do osiągnięcia celu, jakim jest osiągnięcie jednostkowego współczynnika wypłacalności na poziomie 12%” – powiedział Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu Getin Noble Bank SA. „Jako Zarząd pozytywnie oceniamy fakt, że nasz koszt pozyskania kapitału w drodze emisji długu podporządkowanego, był jednym z najniższych wśród banków, które zdecydowały się na podobne emisje w tym roku” – dodaje Krzysztof Rosiński. Łącznie, z właśnie zakończoną emisją, współczynnik wypłacalności powinien osiągnąć 11,5%. Od 2011 roku Getin Noble Bank wyemitował obligacje podporządkowane o łącznej wartości przekraczającej 800 mln PLN, z czego ponad 640 mln PLN zostało już zaliczone do funduszy uzupełniających Banku.