Getin Noble Bank (GNB)

1.12PLN
-3.45% 17:04

Zawieszenie notowań akcji Getin Noble Bank S.A. na GPW

29.05.2012
W dniu 28 maja 2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Zarząd GPW”) powziął uchwałę w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Getin Noble Bank S.A., oznaczonymi kodem PLNOBLE00017.
W dniu 28 maja 2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Zarząd GPW”) powziął uchwałę w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Getin Noble Bank S.A., oznaczonymi kodem PLNOBLE00017. Zawieszenie obrotu akcjami ma miejsce w związku ze zbliżającym się terminem połączenia Getin Noble Bank S.A. ze spółką Get Bank S.A. Obrót akcjami Getin Noble Bank S.A. będzie zawieszony począwszy od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia wykluczenia akcji Getin Noble Bank S.A. z obrotu giełdowego. Jednocześnie Zarząd GPW postanowił, że zlecenia maklerskie na akcje Getin Noble Bank S.A., przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do końca dnia 31 maja 2012 r., tracą ważność, oraz że zlecenia maklerskie na akcje Getin Noble Bank S.A. począwszy od 1 czerwca 2012 r. nie będą przyjmowane