Getin Noble Bank (GNB)

1.16PLN
-3.33% 17:00

Komunikat

08.06.2012
Komunikat w sprawie zmiany adresu do składania oświadczeń woli dotyczących Obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN
Zgodnie z pkt. 10.3 Warunków Emisji obligacji serii „A”, „B”, „C”, „D” oraz „E” Getin Noble Bank S.A. zawiadamia Obligatariuszy o zmianie adresu do doręczeń określonego w pkt. 10.2 Warunków Emisji. Wszelkie zawiadomienia od Obligatariusza do Emitenta będą dokonywane poprzez wysłanie listu poleconego lub przesyłki kurierskiej na następujący adres Emitenta: Getin Noble Bank S.A. Departament Prawny ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Oświadczenie powyższe staje się skuteczne wobec Obligatariuszy na zasadach określonych w pkt. 10.3 Warunków Emisji.