Getin Noble Bank (GNB)

1.11PLN
-0.89% 17:00

Przegląd sytuacji rynkowej - luty 2010

28.02.2010

Publikowane w lutym dane makroekonomiczne nie dały zdecydowanej odpowiedzi co do stanu polskiej gospodarki. Z jednej strony dane o wzroście produkcji przemysłowej (8,5% rok do roku vs. 6,5% prognozy ekonomistów) oraz wskaźnik wyprzedzający PMI pozwalają patrzeć z optymizmem na sektor produkcyjny w najbliższych miesiącach. Za to dane z sektora konsumenckiego nie zachwycają.

KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Publikowane w lutym dane makroekonomiczne nie dały zdecydowanej odpowiedzi co do stanu polskiej gospodarki. Z jednej strony dane o wzroście produkcji przemysłowej (8,5% rok do roku vs. 6,5% prognozy ekonomistów) oraz wskaźnik wyprzedzający PMI pozwalają patrzeć z optymizmem na sektor produkcyjny w najbliższych miesiącach. Za to dane z sektora konsumenckiego nie zachwycają: średnia pensja w styczniu wzrosła ledwie o 0,5%, czyli realnie spadła. Można oczywiście argumentować, że dane o wysokości wynagrodzeń są dość zmienne z miesiąca na miesiąc. Sęk w tym, że osłabienie konsumenta widać coraz wyraźniej w danych o sprzedaży detalicznej, która w pierwszym miesiącu roku wzrosła tylko o 2,5%, przy oczekiwaniach na poziomie 5,5%. Na podstawie tych danych można chyba stwierdzić, że sektor konsumencki będzie tym, który wyjdzie z okresu osłabienia jako ostatni, kilka lub nawet kilkanaście miesięcy po rozpoczęciu ożywienia w sektorze przemysłowym. Styczniowa inflacja wyniosła 3,6%, czyli o 0,1 pkt. proc. więcej od oczekiwań rynkowych. Wydaje się jednak, że efekt bazy ułatwi zdecydowany spadek inflacji w kierunku 2% jeszcze w pierwszym półroczu. RYNEK PAPIERÓW DŁUŻNYCH Luty był kolejnym bardzo dobrym miesiącem na rynku obligacji. Inwestorzy chętnie kupowali obligacje zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym. Aktywnie brali również udział w przetargu zamiany. W rezultacie ceny papierów rosły, w największym stopniu dotyczyło to segmentu obligacji długoterminowych Rentowności obligacji 10- i 5-letnich spadły w miesiąc po ok. 10 punktów bazowych z odpowiednio 6,1% do 6% oraz z 5,55% do 5,45%, nieco mniejszy spadek rentowności dotyczył sektora obligacji dwuletnich, który zakończył luty na poziomie ok. 4,92%. Warto również zwrócić uwagę na trend wzrostowy wyemitowanej dwa miesiące temu euroobligacji z terminem wykupu w roku 2025 w ślad za zwyżką cen na rynkach bazowych oraz zawężeniem spreadu kredytowego. W ostatnich tygodniach obserwujemy również wyraźną tendencję do aprecjacji złotego. Wydaje się, że po przełamaniu w dół bariery 4 złote za euro poziom ten będzie teraz silnym oporem. RYNEK AKCJI Luty miał dwa oblicza: podczas gdy pierwszy tydzień minął pod znakiem kontynuacji korekty spadkowej rozpoczętej jeszcze w połowie stycznia, przez pozostałe tygodnie rynek poruszał się w górę i w dół usiłując wyklarować jakąś bardziej trwałą tendencję. Ostatecznie na koniec miesiąca WIG spadł o ok. 3%, zachowując się gorzej w porównaniu do indeksów krajów zachodnich, ale za to zdecydowanie lepiej na tle innych rynków w regionie, szczególnie Turcji. Z kolei na naszym rynku dało się zauważyć zróżnicowanie zachowania spółek z poszczególnych segmentów rynku. O ile największe firmy objęte indeksem WIG20 zniżkowały silnie na równi z innymi indeksami regionalnymi, to spółki mniejsze i średnie stabilizowały swe notowania, a niektóre z nich wręcz dynamicznie zwyżkowało. Świadczy to o negatywnym nastawieniu inwestorów zagranicznych do naszego rynku. Gracze krajowi pozostawali optymistami i aktywni byli w segmencie „mid-capów”, który nie jest z reguły zbytnio wrażliwy na impulsy płynące z zewnątrz. W lutym większość firm podała swoje wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2009 (pozostałe zrezygnowały z publikacji kwartalnej i opublikują jedynie raport roczny). Ogłaszane wyniki można ocenić jako dobre, choć wydaje się, że w minionym kwartale wzrósł odsetek firm, które nie spełniły oczekiwań swoich akcjonariuszy. NASZYM ZDANIEM Styczniowo-lutowa słabość miała u swojego podłoża obawy o trwałość i siłę trwającego ożywienia gospodarczego. Inwestorzy reagowali wyprzedażą akcji na wszelkie negatywne informacje. Konsekwentnie uważamy, że skala globalnego wzrostu gospodarczego w 2010 roku zaskoczy inwestorów in plus i większe korekty należałoby wykorzystywać do powiększania pozycji. Jednocześnie skala dotychczasowych wzrostów oraz obawy wciąż wiszące nad rynkiem (podwyżki stóp przez FED, sytuacja budżetowa w eurolandzie) skłaniają nas do oczekiwania trudnego, zmiennego rynku w najbliższych miesiącach. STOPY ZWROTU NOBLE FUNDS FIO - LUTY 2010 Subfundusz Wartość WANJU* 26.02.2010 Zmiana miesięczna Skarbowy 114,16 +0,87% Mieszany 106,53 -0,99% Akcji 98,93 -2,91% Małych i Średnich Spółek 59,93 +0,98% Stabilnego Wzrostu Plus** 104,54 +4,33% Timingowy 119,24 -3,52% Global Return 111,89 +0,02% Źródło: dane własne Noble Funds TFI S.A. na podstawie dziennej wyceny jednostki *wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa **Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus do dnia 30 lipca 2009 r. działał pod nazwą Noble Fund Luxury RYNEK - LUTY 2010 Indeks Wartość 26.02.2010 Zmiana miesięczna WIG 40 058,26 -3,37% WIG20 2 265,01 -4,94% mWIG40 2 304,80 -0,40% Źródło: Reuters, GPW