Getin Noble Bank (GNB)

1.05PLN
-0.94% 17:00

„Najlepsze Banki” - Getin Noble Bank podwójnie wyróżniony w prestiżowym konkursie

21.06.2012
W dziesiątej edycji konkursu „Najlepsze Banki” Gazeta Bankowa wyróżniła Getin Noble Bank S.A. za największą dynamikę rozwoju oraz za najwyższą efektywność biznesową w kategorii „Duże Banki”.
Zdobyte przez Getin Noble Bank trzeci rok z rzędu wyróżnienie za dynamikę rozwoju jest kolejnym potwierdzeniem skuteczności realizowanej strategii, której celem jest wejście do pierwszej piątki banków w Polsce. Getin Noble Bank okazał się również najbardziej efektywnym biznesowo bankiem na rynku, osiągając w 2011 roku współczynnik zwrotu z kapitału (ROE) na poziomie 30,6%. Wynik ten czyni Bank najbardziej efektywną kosztowo instytucja wśród 10 największych banków działających na polskim rynku. Konkurs Gazety Bankowej, organizowany we współpracy z PwC, stanowi podsumowanie wyników finansowych banków za rok 2011. Jury złożone ze znawców rynku bankowego, oceniało instytucje finansowe m.in. ze względu na: aktywa/pasywa, rachunek wyników, dynamikę i efektywność pozycji rynkowej, strukturę portfela oraz poziom zysków osiągniętych w roku ubiegłym. W 8 lat z Banku regionalnego do drugiego polskiego Banku Historia Getin Noble Banku sięga 2004 roku. Wtedy to, w wyniku przekształcenia należącego do Getin Holding Górnośląskiego Banku Gospodarczego powstał Getin Bank. W grudniu tego samego roku Getin Bank przejął Bank Przemysłowy w Łodzi. Rok później zakończona została transakcja zakupu Wschodniego Banku Cukrownictwa przez Getin Holding. W marcu 2006 oddziały Wschodniego Banku Cukrownictwa zostały włączone do sieci sprzedaży Getin Banku, natomiast licencja bankowa oraz kapitały spółki posłużyły jako podstawa do stworzenia Noble Banku, pierwszej instytucji finansowej w Polsce od początku dedykowanej usługom Private Banking. W 2009 roku została podjęta strategiczna decyzja o fuzji dwóch banków należących do grupy kapitałowej kontrolowanej przez Leszka Czarneckiego. Zgodnie z filozofią grupy, celem fuzji było m.in. ograniczenie kosztów finansowania obu banków oraz pełniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów. Za kluczową należy na pewno uznać podjętą w owym czasie decyzję o zachowaniu odrębności obu bardzo rozpoznawalnych marek oraz struktur: Getin Banku i Noble Banku. Jak to miało miejsce wcześniej, Getin Bank reprezentuje pion bankowości detalicznej, natomiast produkty i usługi pod marką Noble Bank przeznaczone są dla najzamożniejszych klientów. Powstały w styczniu 2010 roku Getin Noble Bank od razu znalazł się w gronie dziesięciu największych banków w Polsce. W zaledwie 2 lata bank awansował na 6 miejsce na rynku pod względem sumy bilansowej. Natomiast w takich kategoriach jak należności od klientów, przychody z tytułu odsetek, przychody z prowizji, wynik z działalności bankowej czy zysk, znalazł się w pierwszej piątce. Getin Noble Bank jest dziś drugim największym bankiem z większościowym polskim kapitałem i trzecią największą polską instytucją finansową na rynku (po PKO BP i PZU). 1 czerwca 2012 roku nastąpiło prawne połączenie Get Bank S.A. oraz Getin Noble Bank S.A. Powstały w wyniku fuzji Bank kontynuuje działalność pod nazwą Getin Noble Bank S.A. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.