Getin Noble Bank (GNB)

1.04PLN
-1.89% 15:24

Zaliczenie do funduszy uzupełniających kwoty zobowiązań podporządkowanych (seria F)

16.07.2012
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zaliczenie do funduszy uzupełniających Getin Noble Banku SA kwoty zobowiązań podporządkowanych. Na podstawie pkt. 10.1. Warunków Emisji Obligacji Getin Noble Banku S.A. („Emitent”) Zarząd Emitenta niniejszym informuje, iż w dniu 16 lipca 2012 r. otrzymał decyzje Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 lipca 2012 r. o wyrażeniu zgody na zaliczenie do funduszy uzupełniających Emitenta środków pieniężnych w kwocie 40.000.000. zł (słownie: czterdziestu milionów złotych), pozyskanych przez Emitenta z emisji obligacji serii F wyemitowanych przez Emitenta w dniu 14 czerwca 2012 r., na okres 6 lat. Obligacje serii F zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji (tzw. pożyczka podporządkowana) do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN, o którym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 13/2011 z dnia 25 marca 2011 r.