Getin Noble Bank (GNB)

1.03PLN
+ 6.19% 17:00

Grupa Getin Noble Bank – ćwierć miliarda zysku po I półroczu 2012 roku

10.08.2012
W dwóch kwartałach 2012 roku grupa kapitałowa Getin Noble Bank wypracowała zysk netto na poziomie 253,1 mln PLN. W tym samym okresie suma bilansowa wzrosła o 14,3% (do poziomu 57 mld PLN), natomiast kapitały własne osiągnęły poziom 4,3 mld PLN. Zgodniez przewidywaniami, Bank odnotował spadek kosztu ryzyka o 12% w ujęciu rok do roku. W czerwcu liczba Klientów Banku przekroczyła 2 miliony.
Bank konsekwentnie realizuje ogłoszoną w 2011 roku strategię zmian struktury bilansu przy jednoczesnym utrzymaniu zyskowności. W ciągu dwóch kwartałów br. Getin Noble Bank odnotował wzrost wyniku z tytułu odsetek o 2,3% do poziomu 655 mln PLN. W tym samym okresie wynik z tytuł prowizji wyniósł 437 mln PLN. Koszty w ujęciu rok do roku wzrosły jedynieo 1,2%, znacznie poniżej poziomu inflacji. Zgodnie z zapowiedziami, Bank kontynuował ograniczanie sprzedaży kredytów hipotecznych (blisko o połowę w stosunku rok do roku) na rzecz produktów wysokomarżowych o krótszych terminach zapadalności (m.in. kredyty detaliczne, samochodowe, MSP i leasing). W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2012 roku wartość ich sprzedaży wzrosła o 25%. Zmiana struktury sprzedaży umożliwiła zmniejszenie presji na koszt finansowania. W czerwcu Bank odnotował wzrost marży odsetkowej do poziomu 2,5%. Od początku roku Getin Noble Bank odnotowuje, zgodnie z przewidywaniami, spadek kosztu ryzyka kredytowego. Na koniec czerwca wyniósł on 2,1% co oznacza spadek o jedna trzecią. Warto zauważyć, że obniżenie kosztów ryzyka przy stałym wzroście salda, świadczą o polepszającej się jakości portfela kredytowego. Getin Noble Bank realizuje strategię zrównoważonego zwiększania salda kredytów i depozytów. Mimo ograniczenia akcji sprzedażowej kredytów hipotecznych, udziały Banku w rynku kredytów wzrosły o 0,3 p.p (r/r), osiągając poziom 5,4%. Od 30 czerwca 2011 roku do końca I półrocza br. portfel depozytów zwiększył się o 16,4%, czyli o 6,9 mld PLN. Tym samym udziały Banku w rynku depozytów wzrosły o 0,5 p.p (r/r). Ponad 15% pozyskanych przez Bank w ciągu ostatnich 12 miesięcy depozytów to środki przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. W zaledwie 4 miesiące od rozpoczęcia sprzedaży, Getin Noble Bank został liderem bankowego rynku IKE, pozyskując ponad 80 mln PLN długoterminowego finansowania. Na koniec półrocza współczynnik kredytów do depozytów wynosił 85,9%. W minionych miesiącach Noble Bank intensywnie rozwijał ofertę private bankingu. Jako pierwszy na świecie wprowadził rachunek bankowy z kartą debetową wykonaną ze stopu srebra i niklu. Bank poszerzył również swoją ofertę o Korpo Private Banking – łączącą zalety private bankingu z bankowością dla przedsiębiorców. Klienci Noble Bank otrzymali również dostęp do unikalnych pakietów usług Noble Life (indywidualne pakiety medyczne dla najzamożniejszych), Noble Career (planowanie edukacji i pierwszych kroków zawodowych dzieci) oraz Noble Charity (wsparcie w planowaniu działań dobroczynnych i filantropii). Bank konsekwentnie buduje stabilną bazę kapitałową. Od początku roku wartość wyemitowanych obligacji podporządkowanych wyniosła prawie 519 mln PLN. Łącznie od 2011 roku Bank wyemitował dług podporządkowany o wartości prawie 1 mld PLN. Podjęte działania sprawiły, że w lipcu 2012 roku jednostkowy współczynnik wypłacalności (CAR) Getin Noble Banku przekroczył 11%. Na koniec br. Bank planuje osiągnąć współczynnik wypłacalności na poziomie min. 12% W czerwcu nastąpiło prawne połączenie d. Allianz Bank Polska z Getin Noble Bank S.A. W wyniku fuzji suma bilansowa Getin Noble Banku zwiększyła się o 1 mld PLN, a liczba Klientów wzrosła o 80 tyś. W najnowszym rankingu 1000 Największych banków świata (The Banker) Getin Noble Bank awansował aż o 300 pozycji względem ubiegłego roku.