Getin Noble Bank (GNB)

1.03PLN
+ 6.19% 17:00

Getin Noble Bank przejmuje Dexia Kommunalkredit Bank Polska

08.11.2012
W dniu 7 listopada 2012 roku Getin Noble Bank S.A. oraz Dexia Kommunalkredit Bank AG podpisały wstępną umowę nabycia przez Getin Noble Bank 100% akcji Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. za maksymalnie 70% jego wartości księgowej netto. Strony szacują wartość transakcji na około 57 mln PLN. Jest to kolejny projekt zrealizowany w ramach bankowości inwestycyjnej Getin Noble Banku - ważnej linii biznesowej o regularnej kontrybucji do wyników spółki.
Dexia Kommunalkredit Bank Polska jest instytucją finansową wyspecjalizowaną w obsłudze samorządów lokalnych, podmiotów zależnych od samorządów oraz projektów infrastrukturalnych. Głównym źródłem finansowania banku są środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (370 mln PLN długoletniego finansowania). Po 9 miesiącach 2012 roku Dexia Kommunalkredit Bank Polska wypracował dodatni wynik finansowy. Kapitały własne spółki wynoszą ponad 80 mln PLN, a suma bilansowa ponad 0,5 mld PLN. Współczynnik wypłacalności Tier 1 banku przekroczył 59%. „Transakcja jest kolejnym wzmocnieniem pozycji Getin Noble Banku w sektorze finansowym i pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój banku. Akwizycja, oprócz pozyskania atrakcyjnego źródła finansowania w postaci środków z EBI, umożliwi również dalsze wzmocnienie kapitałowe Getin Noble Banku” – mówi Krzysztof Rosiński, p.o. Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A „Koszty ewentualnej fuzji obu banków byłyby bardzo niskie, jednak nie wykluczamy innych rozwiązań” – dodaje Krzysztof Rosiński. Grupa Getin Noble Banku jest najbardziej aktywnym podmiotem na rynku fuzji i przejęć instytucji finansowych w Polsce. Dokonała ich najwięcej na rynku, a wszystkie z nich jak dotychczas zakończyły się sukcesem zarówno finansowym, jak i operacyjnym. Co ważne: przeważająca większość tych transakcji była wykonywana bez udziału zewnętrznych banków inwestycyjnych. Świadczy to o dużych kompetencjach własnych w obszarze bankowości inwestycyjnej. Projekty realizowane w ramach tej linii biznesowej mają regularny i pozytywny wpływ na wyniki grupy kapitałowej. Getin Noble Bank systematycznie zwiększa swoje udziały w segmencie podmiotów samorządowych i instytucji publicznych. Z jego usług korzysta prawie 20% polskich urzędów marszałkowskich oraz kilkanaście miast i powiatów. Ogłoszona dziś transakcja jest kolejną inicjatywą banku zmierzającą do wzmocnienia jego pozycji w tym segmencie. W październiku 2012 roku bank podpisał wstępną umowę nabycia wyspecjalizowanej w obsłudze SME oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych części DnB NORD Bank Polska. Celem realizowanych projektów akwizycyjnych jest dalsza dywersyfikacja działalności biznesowej. Sfinalizowanie umowy uzależnione jest m.in. od niewyrażenia sprzeciwu przez Komisję Nadzoru Finansowego i UOKiK. Zamknięcie transakcji planowane jest w 2013 roku.