Getin Noble Bank (GNB)

1.11PLN
-0.89% 17:00

Wyniki Grupy Getin Noble Banku za 1 kwartał 2010 roku

14.05.2010
106 mln zł zysku w I kwartale 2010 roku Wysoka efektywność działania - wskaźnik koszty/przychody na poziomie 33,7% Wzrost sprzedaży w kluczowych segmentach rynku - kredytów hipotecznycho 109%, sprzedaży Open Finance o 53% oraz wzrost aktywów zarządzanych przez Noble Funds TFI o 44% w stosunku do I kwartału 2009 roku Wyniki Grupy Getin Noble Bank za 1 kwartał 2010 Spółki Grupy Getin Noble Bank, dzięki efektywności działań sprzedażowych oraz realizacji strategii opartej na ścisłej współpracy w ramach Grupy, wypracowały zysk w wysokości 106 mln zł, co stanowi 34% skonsolidowanego zysku za cały 2009 rok. Największe udziały w zysku Grupy ma Getin Noble Bank, który wypracował 105,4 mln zł zysku netto. W pierwszym kwartale br. Open Finance osiągnęło zysk na poziomie 15 mln zł, natomiast Noble Funds TFI wypracowało 4,5 mln zł zysku, co jest wynikiem o 73 % lepszym niż w pierwszym kwartale 2009 roku. Getin Noble Bank Getin Noble Banku konsekwentnie realizuje strategię przyjętą po połączeni banków, koncentrując się na systematycznym umacnianie swojej pozycji rynkowej. Według danych na 31 marca 2010 roku aktywa Banku wyniosły ponad 35,3 mld zł, a kapitały własne 3 mld zł. Po trzech miesiącach 2010 roku wartość zgromadzonych przez Bank depozytów osiągnęła 30,9 mld zł, a saldo kredytowe 26,3 mld zł. Współczynnik kredytów do depozytów w pierwszym kwartale 2010 roku wyniósł 85,1%. Pozytywne efekty rozwoju Getin Noble Banku, w tym szczególnie poprawę dywersyfikacji dochodów oraz wzrost wydajności, zostały docenione przez niezależnych ekspertów agencji ratingowej Moody’s Investors Services, którzy zdecydowali się na przywrócenie ratingu Banku (zawieszonego ze względu na fuzję). Dodatkowo agencja podwyższyła rating Getin Noble Banku dla zobowiązań długo- i krótkoterminowych w walucie krajowej i obcej oraz podwyższyła perspektywę Getin Noble Banku do „stabilnej”. Getin Noble Bank kontynuuje także dynamiczną ekspansję w strategicznych sektorach usług finansowych: Bank odnotował ponad 109% wzrost sprzedaży w kredytach hipotecznych w stosunku do pierwszego kwartału 2009 roku osiągając sprzedaż na poziomie 1,3 mld zł, Bank umocnił pozycję lidera na rynku finansowania samochodów, zwiększając również udziały w kredytowaniu samochodów nowych. Sprzedaż kredytów samochodowych osiągnęła wartość 391 mln zł, co stanowi wzrost o 24% w stosunku do poprzedniego kwartału. Saldo kredytów wzrosło w tym okresie o 2%, W pierwszym kwartale 2010 roku Bank pozyskał 2,7 mld zł depozytów, Sprzedaż produktów inwestycyjnych Banku osiągnęła poziom 982 mln zł. Getin Noble Bank systematycznie rozbudowuje sieć sprzedaży. W pierwszym kwartale 2010 roku sieć Getin Noble Banku obejmowała 505 oddziałów i placówek partnerskich ( w tym 10 oddziałów Noble Banku). Usługi doradztwa finansowego świadczone są w 88 oddziałach Open Finance i Open Direct. „Dobre wyniki w pierwszych trzech miesiącach od zakończonej sukcesem fuzji, to silny sygnał dla rynku, że Grupa Getin Noble Bank dysponuje stabilnymi fundamentami finansowymi, które umożliwiają jej dalsze umacnianie pozycji w strategicznych segmentach rynku. Dzięki atrakcyjnej ofercie oraz dywersyfikacji kanałów dystrybucji jesteśmy przygotowani, do realizacji naszych planów strategicznych, oferując naszym Klientom kompleksowe usługi i produkty finansowe, zarówno w segmencie bankowości prywatnej, detalicznej, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i doradztwa finansowego” – mówi Krzysztof Rosiński, p.o. Prezes Zarządu Getin Noble Bank. Open Finance i Noble Funds TFI Open Finance wzmocnił swoją pozycję lidera na rynku doradztwa finansowego. W pierwszym kwartale 2010 roku sprzedaż produktów finansowych za pośrednictwem spółki wzrosła o 53% w stosunku do pierwszego kwartału 2009. Największy wzrost o ponad 110% odnotowano w segmencie produktów inwestycyjnych. Dynamicznie rozwija się również Noble Funds TFI, które odnotowało wzrost wartości zarządzanych aktywów do 1,75 mld zł, co jest wynikiem lepszym o 44% w stosunku do analogicznego okresu 2009 roku.