Getin Noble Bank (GNB)

1.19PLN
-7.03% 15:56

Tygodnik Gosporadrka i Rynek 14.05.2010

14.05.2010
W mijającym tygodniu instytucje Unii Europejskiej i rządy państw strefy euro osiągnęły porozumienie w sprawie pomocy państwom zagrożonym kryzysem fiskalnym, odsuwając groźbę bankructwa Grecji i rozlania się napięć związanych z obsługą długu publicznego na pozostałe kraje PIIGS.