Getin Noble Bank (GNB)

1.37PLN
+ 0.74% 17:00

Subfundusz Global Return

14.03.2010

Od ponad roku Noble Funds TFI zarządza subfunduszem Noble Fund Global Return. Fundusz ten oferuje inwestorom możliwość zarobku na innych rynkach kapitałowych niż rynek polski.