Getin Noble Bank (GNB)

1.03PLN
+ 6.19% 17:00

Subfundusz Global Return

14.03.2010

Od ponad roku Noble Funds TFI zarządza subfunduszem Noble Fund Global Return. Fundusz ten oferuje inwestorom możliwość zarobku na innych rynkach kapitałowych niż rynek polski.