Getin Noble Bank (GNB)

1.53PLN
0.00% 17:04

Dobre wyniki struktur

12.08.2010
Średnia stopa zwrotu zakończonych w pierwszym półroczu 2010 roku produktów strukturyzowanych wyniosła ponad 4,3 proc. w skali roku. Najlepsze zbliżyły się do 20 proc.