Getin Noble Bank (GNB)

1.05PLN
-0.94% 17:00

Strategia Subfunduszu Noble Fund Akcji

25.03.2010

W długiem terminie jesteśmy optymistyczni co do rozwoju sytuacji makroekonomicznej jak i sytuacji na rynkach akcji. Stąd alokacja w akcjach będzie na poziomie 90-98%. Zwiększamy zaangażowanie funduszu w spółki małe i średnie kosztem spółek największych.