Getin Noble Bank (GNB)

1.35PLN
-0.74% 11:52

Strategia Subfunduszu Noble Fund Małych i Średnich Spółek

30.03.2010

Fundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek inwestuje w akcje przedsiębiorstw spoza indeksu WIG20. Przy doborze spółek kierujemy się głównie analizą fundamentalną. Analizowany jest potencjał wzrostu, atrakcyjność rynku na którym działa spółka, na powtarzalność wyniku finansowego oraz kadrę zarządzającą.