Getin Noble Bank (GNB)

1.21PLN
-5.47% 16:14

Fundusze: Klientów traci się w biedzie

10.09.2010
Na wybór funduszu akcyjnego wpływ mają przede wszystkim stopy zwrotu wypracowane w krótkim i średnim terminie. Długoterminowe osiągnięcia nie mają znaczenia.