Getin Noble Bank (GNB)

1.22PLN
0.00% 17:00

Fundusze: Większe opłaty to mniejsze zyski

25.01.2011
Wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem, jakie pobiera TFI, ma bardzo duży wpływ na jego wyniki.