Getin Noble Bank (GNB)

1.71PLN
+ 1.18% 17:00

Raport bieżący nr 22/2011

05.05.2011
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I kwartał 2011 roku
Raport bieżący nr 22/2011 z dnia 5 maja 2011 r. Zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) Zarząd Getin Noble Bank S.A. informuje, że skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2011 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 2/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. na dzień 13 maja 2011 r., zostanie opublikowany w dniu 12 maja 2011 r.