Getin Noble Bank (GNB)

1.03PLN
+ 6.19% 17:00

Getin Noble Bank wśród największych banków Europy Środkowo-Wschodniej

06.09.2011
Getin Noble Bank zajął wysokie, dwudzieste miejsce w najnowszej edycji rankingu największych banków Europy Środkowo-Wschodnie, autorstwa Intelace Research. Głównym kryterium oceny instytucji finansowych była wysokość sumy bilansowej oraz kapitałów własnych na koniec 2010 roku.
Debiut w rankingu na tak wysokim miejscu, jest kolejnym potwierdzeniem sukcesu zakończonej na początku zeszłego roku fuzji, w wyniku której powstał Getin Noble Bank. Przyjęta wówczas strategia zakłada budowę banku uniwersalnego, aktywnie działającego w kluczowych i wysokodochodowych segmentach rynku. Długofalowym celem Getin Noble Banku jest systematyczne umacnianie pozycji wśród największych banków działających na polskim rynku. W pierwszym półroczu bieżącego roku suma bilansowa Banku wzrosła o 14,5% (do poziomu 49,0 mld PLN), natomiast kapitały własne o 23,8% (4,1 mld PLN).