Getin Noble Bank (GNB)

1.01PLN
-2.88% 17:00

Grupa Getin Noble Bank – miliard zysku po trzech kwartałach 2011 roku

10.11.2011
W pierwszych dziewięciu miesiącach 2011 roku zysk brutto Grupy Getin Noble Bank przekroczył 1 mld PLN. Natomiast zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł ponad 881,3 mln PLN. Aktywa Banku wzrosły do poziomu 52,7 mld PLN (+23,2% r/r), a kapitały własne osiągnęły wartość ponad 4,2 mld PLN.
W trzecim kwartale 2011 roku Getin Noble Bank pozyskał ponad 3,9 mld PLN depozytów, przy zachowaniu reżimu w zakresie kosztów finansowania. Działania te przyczyniły się do zwiększenia udziałów banku w rynku depozytów do poziomu 6,2% (+1,0 p.p r/r). Przedłużono i zabezpieczono wszystkie transakcje CIRS w CHF do końca 2012 roku, przy cenach o połowę niższych niż dzisiejsze marże rynkowe. W minionych kwartałach Getin Noble Bank prowadził aktywne działania sprzedażowe, które przyniosły w 2011 roku 35% wzrost sprzedaży kredytowej. W tym samym okresie saldo kredytowe zwiększyło się o prawie 30%, czyli dwukrotnie szybciej niż średnia rynkowa. Efektem tego jest utrzymanie przez bank pozycji lidera w kluczowych segmentach rynku oraz dwukrotnie wyższe tempo przyrostu przychodów w stosunku do kosztów operacyjnych. Dzięki systematycznemu rozwojowi oferty kredytowej oraz leasingowej dla małych i średnich firm, bank odnotował ponad 39% wzrostu sprzedaży kredytowej w ujęciu rok do roku. W tym samym okresie działalność leasingowa Grupy Getin Noble Bank wzrosła o 117,2%, osiągając w trzecim kwartale wartość 282 mln PLN. Niewątpliwym sukcesem mijających kwartałów jest 4 pozycja Getin Leasing na rynku leasingu aut osobowych i dostawczych do 3,5t. Bank utrzymał również wysokie poziomy sprzedaży oraz pozycję lidera rynku kredytów samochodowych, mimo spadającego popytu zarówno na pojazdy nowe, jak i używane. Zwiększeniu sprzedaży kredytów detalicznych w trzecim kwartale o 15% towarzyszył wzrost salda o 2,5%, co jest wynikiem wyraźnie lepszym niż średnia rynkowa. Polityka sprzedażowa wpływa na jakość nowych kredytów i w efekcie ograniczeniu ulega tendencja wzrostowa wskaźników ryzyka m. in. dla kredytów hipotecznych. Ich sprzedaż w trzech kwartałach wyniosła ponad 6,1 mld PLN, co pozwoliło na utrzymanie pozycji wicelidera rynku kredytów hipotecznych. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2011 roku największą kontrybucję do wyników Grupy Getin Noble Bank, mimo zmian w akcjonariacie, miał Open Finance. Spółka wypracowała dla grupy 42,4 mln PLN zysku netto. Znaczący wzrost wyników w ujęciu rok do roku odnotowały dom maklerski Noble Securities (+62,5%) oraz Noble Funds TFI (+28,8%), których łączny zysk netto dla grupy wyniósł 33,9 mln PLN. Zysk Idea Bank, do momentu utraty przez Getin Noble Bank kontroli nad spółką, wyniósł 19 mln PLN. W 2011 roku Getin Noble Bank wyemitował obligacje podporządkowane o łącznej wartości 400 mln PLN. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na zaliczenie 335 mln PLN do kapitału uzupełniającego spółki. Na dzień 30 września 2011 roku jednostkowy współczynnik wypłacalności Banku wynosił 10,2%.