Getin Noble Bank (GNB)

0.57PLN
-1.72% 16:46

Zaliczenie do funduszy uzupełniających kwoty zobowiązań podporządkowanych (seria E)

16.11.2011
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zaliczenie do funduszy uzupełniających Getin Noble Banku SA kwoty zobowiązań podporządkowanych (seria E).
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zaliczenie do funduszy uzupełniających Getin Noble Banku SA kwoty zobowiązań podporządkowanych. Na podstawie pkt. 10.1. Warunków Emisji Obligacji Getin Noble Banku S.A. („Emitent”) Zarząd Emitenta niniejszym informuje, iż w dniu 15 listopada 2011 r. otrzymał decyzje Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 listopada 2011 r. o wyrażeniu zgody na zaliczenie do funduszy uzupełniających Emitenta środków pieniężnych w kwocie 45.000.000. zł (słownie: czterdziestu pięciu milionów złotych), pozyskanych przez Emitenta z emisji obligacji serii E wyemitowanych przez Emitenta w dniu 17 października 2011 r., na okres 6 lat. Obligacje serii E zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji (tzw. pożyczka podporządkowana) do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN, o którym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 13/2011 z dnia 25 marca 2011 r.