Getin Noble Bank (GNB)

1.07PLN
+ 0.94% 12:55

Raport bieżący nr 57/2012

30.04.2012
Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Noble Bank S.A.
Raport bieżący nr 57/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2012 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Leszka Czarneckiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – spółkę LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, na rachunek własny, następującej transakcji dotyczącej akcji zwykłych na okaziciela Emitenta: - w dniu 27 kwietnia 2012 r.: kupno 750.000 akcji za cenę 3.435.000 PLN. Transakcja miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (transakcja pakietowa). LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie jest spółką bezpośrednio kontrolowaną przez Pana Leszka Czarneckiego, który posiada 100 % jej udziałów. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384).