— Najbliższe wydarzenie —

31

08

2017

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

4796.96PLN
+ 40.70%

Getin Noble Bank (GNB)

1.56PLN
-3.11% 12:36